Vendimi Nr.1 date 11.06.2019 i Keshillit te Gjykates per emerimin paraprak te Sekretares gjyqesore.

Comments are closed.

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë