Për shortin Gjyqësor dhe shqyrtimin e kërkesave me karakter të ngutshëm procedural për periudhen 26.07.2018-31.08.2018

-Shorti gjyqësor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, pezullohet në
periudhen 26.07.2018 – 31.08.2018.
– Kërkesat për sigurim padie ose kërkesa të tjera me karakter të ngutshëm procedural
(si kërkesa për sigurimin e provës), të paraqitura deri ne datën 27.07.2018 do të
shortohen cdo ditë, ndërsa në periudhën 30.07.2018 – 31.08.2018, ato do të
shqyrtohen nga Gjyqtari i gatshëm, sipas grafikut të miratuar nga Kryetari i Gjykatës.

Comments are closed.

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë