Njoftim për rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

NJOFTIM

“Njoftim për rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”

Në bazë të vendimit Nr.2, datë 04.12.2019 të Këshillit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, dhe Urdhërit Nr.68, datë 04.12.2019 të Kryetarit të Gjykatës, veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë të pezulluara me anë të vendimit nr.267, datë 02.12.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, do të rifillojnë që nga data 05.12.2019 e në vijim, pasi sipas aktit të konstatimit datë 03.12.2019, të Inspektorëve të Institutit të Ndërtimit objekti nuk ka dëme në strukturë dhe është i banueshëm (i përshtatshem për punë).

Comments are closed.

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë