Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe.

1. Procesi i mbartjes së dosjeve gjyqësore për vitin e ri kalendarik në vazhdim, të përfundojë brënda datës 10.01.2019.
2. Shorti gjyqësor pezullohet nga data 27.12.2018 deri në datën 10.01.2019.
3. Kërkesat për sigurim padie ose kërkesat e tjera me karakter të ngutshem procedural, do të regjistrohen dhe do të shortohen cdo ditë.

Comments are closed.

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë