Njoftime

Grafiku i gatishmërisë së Gjyqtarëve për periudhën 29.07.2019 – 30.08.2019

Grafiku i gatishmërisë së Gjyqtarëve për periudhen 29.07.2019 – 30.08.2019

Vendimi Nr.1 date 11.06.2019 i Keshillit te Gjykates per emerimin paraprak te Sekretares gjyqesore.

Vendimi Nr.1 date 11.06.2019 i Keshillit te Gjykates per emerimin paraprak te sekretares gjyqesore

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë shpall 1 (një) vend të lirë pune:                 – Sekretare Gjyqësore   Kandidati duhet të plotesojë...   Lexo më shumë

Njoftim nga Shkolla e Magjistratures

Njoftim Shkolla e Magjistratures

Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe.

1. Procesi i mbartjes së dosjeve gjyqësore për vitin e ri kalendarik në vazhdim, të përfundojë brënda datës 10.01.2019. 2. Shorti gjyqësor pezullohet nga...   Lexo më shumë

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë shpall 1 (një) vend të lirë pune:                 – Sekretare Gjyqësore   Kandidati duhet të plotesojë...   Lexo më shumë

Grafiku i gatishmërisë së Gjyqtarëve për periudhën 30-07.2018 – 31.08.2018

Grafiku i gatishmërise së Gjyqtarëve për periudhën 30.07.2018 – 31.08.2018

Për shortin Gjyqësor dhe shqyrtimin e kërkesave me karakter të ngutshëm procedural për periudhen 26.07.2018-31.08.2018

-Shorti gjyqësor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, pezullohet në periudhen 26.07.2018 – 31.08.2018. – Kërkesat për sigurim padie ose kërkesa të...   Lexo më shumë

Njoftim per vend pune

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane shpall 1 (nje) vend te lire pune: – Ekonomist Kandidati duhet...   Lexo më shumë

Per shortin gjyqesor gjate periudhes 27.12.2017 deri ne daten 10.01.2018

1. Procesi i mbartjes se dosjeve gjyqesore per vitin e ri kalendarik ne vazhdim, te perfundoje brenda dates 10.01.2018. 2. Shorti gjyqesor pezullohet nga...   Lexo më shumë

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë