Njoftime

Grafiku i gatishmerise se Gjyatareve per periudhen 24.07.2020-04.09.2020

Grafiku i gatishmerise se Gjyqtareve

Urdher Nr. 29 date 20.07.2020 Per shortin gjyqesor dhe shqyrtimin e kerkesave me karakter te ngutshem procedural

Urdher Nr. 29 date 20.07.2020 Per shortin gjyqesor dhe shqyrtimin e kerkesave me karakter te ngutshem procedural

Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor për portalin e Gjykatave

Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor për portalin e Gjykatave.

PEZULLIMIN E PROCEDURAVE TE LEVIZJES PARALELE, NGRITJES NE DETYRE DHE EMERIMIT LIDHUR ME PUNONJESIT E GJYKATAVE

PEZULLIMIN E PROCEDURAVE TE LEVIZJES PARALELE, NGRITJES NE DETYRE DHE EMERIMIT LIDHUR ME PUNONJESIT E GJYKATAVE

Vijiminë e veprimtarisë gjyqësore dhe shërbimeve të tjera në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, gjatë kohëzgjatjes së shkaktuar nga epidemia COVID-19

Vijiminë e veprimtarisë gjyqësore dhe shërbimeve të tjera në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, gjatë kohëzgjatjes së shkaktuar nga epidemia COVID-19

Për shortin gjyqësor dhe shqyrtimin e kërkesave me karakter të ngutshëm procedural për periudhën e kohëzgjatjes së gjëndjes së epidemisë COVID – 19

Për shortin gjyqësor dhe shqyrtimin e kërkesave me karakter të ngutshëm procedural për periudhën e kohëzgjatjes së gjëndjes së epidemisë COVID – 19 26.03.2020

PËR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE NË TË GJITHA GJYKATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

VENDIM NR.127 DATË 10.03.2020 I KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE NË TË GJITHA GJYKATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.

Njoftim për rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

NJOFTIM “Njoftim për rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë” Në bazë të vendimit Nr.2, datë 04.12.2019...   Lexo më shumë

NJOFTIM

NJOFTIM Tiranë më 26.11.2019   KËSHILLI I GJYKATËS NJOFTON SE SIPAS NJOFTIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PUBLIKUAR NË FAQEN ZYRTARE SE:  PËR SHKAK...   Lexo më shumë

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane shpall 1 (nje) vend te lire pune: – Sekretare Gjyqesore Kandidati...   Lexo më shumë

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë