Njoftime

Njoftim për rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

NJOFTIM “Njoftim për rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë” Në bazë të vendimit Nr.2, datë 04.12.2019...   Lexo më shumë

NJOFTIM

NJOFTIM Tiranë më 26.11.2019   KËSHILLI I GJYKATËS NJOFTON SE SIPAS NJOFTIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PUBLIKUAR NË FAQEN ZYRTARE SE:  PËR SHKAK...   Lexo më shumë

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane shpall 1 (nje) vend te lire pune: – Sekretare Gjyqesore Kandidati...   Lexo më shumë

Grafiku i gatishmërisë së Gjyqtarëve për periudhën 29.07.2019 – 30.08.2019

Grafiku i gatishmërisë së Gjyqtarëve për periudhen 29.07.2019 – 30.08.2019

Vendimi Nr.1 date 11.06.2019 i Keshillit te Gjykates per emerimin paraprak te Sekretares gjyqesore.

Vendimi Nr.1 date 11.06.2019 i Keshillit te Gjykates per emerimin paraprak te sekretares gjyqesore

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë shpall 1 (një) vend të lirë pune:                 – Sekretare Gjyqësore   Kandidati duhet të plotesojë...   Lexo më shumë

Njoftim nga Shkolla e Magjistratures

Njoftim Shkolla e Magjistratures

Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe.

1. Procesi i mbartjes së dosjeve gjyqësore për vitin e ri kalendarik në vazhdim, të përfundojë brënda datës 10.01.2019. 2. Shorti gjyqësor pezullohet nga...   Lexo më shumë

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë shpall 1 (një) vend të lirë pune:                 – Sekretare Gjyqësore   Kandidati duhet të plotesojë...   Lexo më shumë

Grafiku i gatishmërisë së Gjyqtarëve për periudhën 30-07.2018 – 31.08.2018

Grafiku i gatishmërise së Gjyqtarëve për periudhën 30.07.2018 – 31.08.2018

© 2016 Created by Evolve Studio. Gjykata administraive e shkallës së parë